- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Allah Kuluna Kafi Değil mi?

Değerli Dostlar!

 İnsanın, insan adına sömürülmesi illeti çağlar öncesinden başladı. Bugün de devam etmekte. İnsanlık son teknolojiyi kullandığını sanadursun, atalarının sömürüldüğü gibi bugün de sömürülmekte. Dün bir“tanrı-kral”la sömürülürken, bugün “tanrı”laşan çokuluslu güçlerle sömürülmektedir.

 Dolar zengini birkaç aile bir araya gelerek dünyayı baştan başa sömürmekte.

 İslam ya da başka bir din, bu sömürgeci güçler için hiç fark etmiyor.

 Hangi din ve hangi ırktan olursa olsun kendi çıkarları için tüm toplumları sömürmekteler.

 Bu acımasız şer oluşumunun arkasında Kur’an’ın açık açık sayıp döktüğü bencil insan kişiliği tiplemeleri yatmakta. Zalim, acımasız, fesat, fahşa, fısk, fitne, habis, heva, ikrah, kasvet ve diğer Kur’an terimleriyle açıklanmaya çalışılan insan tipi.

 Bu adamlar neden sömürüyor?

Bu adamlar neden acımasız?

Bu adamlar neden kötülük yapıyor?

Bu adamlar neden melek görünümlü şeytan?

Bu adamlar neden işi ehline vermek istemiyor?

Bu adamlar neden dünyayı faiz bataklığına sokuyor?

Bu adamlar neden insanlığa terörü hediye etti?

Neden bebek katilleri bu adamlar?

 Sorular yumaklarının ardında yatan gerçeklerin hemen hepsi de Kur’an’da mevcut.

 Kuran hakkında bilmemiz gereken onun yalnızca cami ve cenaze kitabı olmadığı. Kuran yalnızca ibadet kitabı ya da cenaze metni de değil. Kuran, onun bir cenaze, cami ya da bir ibadet kitabı sanmamızı sağlamak adına üzerimizde türlü türlü oyunlar yapanların ipliğini pazara çıkaran temel yol göstericimiz.

 “Kontrgerilla”, “Gladio”, “derin devlet”, “Bilderberg”, “CFR”, “masonluk”, “Illuminati”, “Gül ve Haç” ya da diğer şer odaklarının temelinde Kur’an mantığındaki tagutlar bulunmaktadır.

 Tagut, ne bir kral ne de bir siyasi sistem. Kuran mantığındaki şer güçleri Kuran’ın onaylamadığı emeller uğruna yapılmış olan insanlık dışı odaklardır. İkinci Dünya Savaşı, soğuk savaş ve bugün adına terör denen savaşların altındaki sebep, Kuran’ın ifade etmiş olduğu, şirk inancının ta kendisidir.

 Şer güçleri bu şirk inancı uğruna bin bir çeşit yolu denemekte ve bağımsızlıktan yana olanlar

için tuzaklar kurmakta. “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.” (Âl-i İmran Suresi, 54. ayet)

 Kuşkusuz tuzakları boşa çıkacaktır.

 Çünkü Allah karşısında Gladio’nun ne gibi yüceliği kalır ki?

 Allah, bize yalnızca ibadet ya da dua etmek için mi Kuran-ı Azimüşşan’ı indirdi. Allah’ın bizzat kendisinin açıkladığı ve detaylandırdığı kitabıyla dünyayı algılayacak ve aklımızın yetmediğini düşündüğümüz gizemlerin üzerindeki sır perdesini onunla aralayacağız.

 Unutmayın. Ne kadar şer olurlarsa olsunlar, mutlaka kazanacak olan Allah’tır. 

“Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer iman etmişseniz mutlaka kazanacaksınız.” (Âl-i İmran