- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

Alkol ve Turizm…

Alkollü içkiye yasak getirmeyi amaçlayan tasarı alt komisyona gönderildi...

Haber bu!

Ben alkol bağımlısı biri değilim...

Yasaklanıp yasaklanmaması beni zerre kadar etkilemiyor... Fakat içen kişileri de bu kadar SIKBOĞAZ etmenin anlamı yok!

Hele Didim, Antalya, Kuşadası, İzmir, Alanya vs. gibi yerlerin turizm bölgeleri sayıldığını düşünecek olursak; yerli - yabancı alkol alan turistlerimizin de olacağını düşünmemiz gerekiyor!

Hadi bir yerde yerli turistimizi buna mecbur kıldık ve yasakladık. Yasaklara uymak zorunda da bırakabiliriz amma alkollü içecek alan yabancı turiste bunu nasıl anlatacaksınız? Yabancıların yüzde 98'i genç - yaşlı, kadın- erkek alkol alıyor.  Ve bir de üstüne üstlük "RAKI, KEBAP," denince akla gelen ilk yer TÜRKİYE iken! Başbakan tersini de söylese, herkes bilir ki Milli içkimiz RAKI iken, bu yasaklama nedendir anlamak mümkün değil...

Evet Türkiye gerçekten YASAKLAR ülkesi..

Alkollü içki servisi ve satışına yeni kısıtlamalar getirecek yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüş.. Teklifin alt komisyona gönderildiği söyleniyor.

Manisa Milletvekili ve arkadaşlarının imzasıyla 10 Mayıs'ta TBMM'ye sunulan ve alkollü içki servisi ve satışına yeni kısıtlamalar getiren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüş.

ALT KOMİSYONA SEVK EDİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin bir kısmından oluşan Alt Komisyon üyeleri, kanun taslağı üzerinde çalışıp değişiklikler yapabilir. Ancak kanunun değişiklik yapılmadan yeniden ihtisas komisyonuna sevkedilme ihtimali de söz konusu.

Öte yandan kanun teklifinin mimarlarından Manisa Milletvekili Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada teklifin turizm işletme belgesi olan tesisler için yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde olduklarını belirtirken mevcut ruhsat sahipleri için 'müktesep haklar', kazanılmış hakların da göz önüne alınması gerektiğini söyledi. (Amma kraldan ziyade kralcıların cirit attığı Türkiye'de müktesap haklar askıya alınabilir..)

TASARI MEVCUT ŞEKLİYLE YASALAŞIRSA NELER DEĞİŞECEK?

Gündemdeki yasa teklifi bu şekliyle kabul edilirse, turizm teşvik belgesine sahip olan ve Turizm Bakanlığı'ndan ruhsat alan oteller de dahil olmak üzere, 100 metre yakınında bir eğitim kurumu bulunan satış noktası ve restoranlarda içki satılamayacak. (Bu kanun daha önce de vardı ve uygulanıyordu. Doğrusu da buydu.)

Hazırlanan kanun teklifinde "İbadethaneler ile her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin icra edileceği tesisler" ibaresi yer aldığı için, 100 metre yakınında dershane, dans kursu, sürücü kursu gibi kurumlar olan bir turistik tesis, içkili restoran, otel, bakkal ya da marketin alkollü içki satış ruhsatı iptal edilebilecek.

Olmaz demeyin... Olur.

Didim'de pek kralcılar yok amma;

Göreceksiniz bir çok turizm beldelerinde kralcılar otel içinde 100 metre mesafeyi şart koşacaklarından ne sesler gelecek! Yazın bunu bir tarafa...

Sözün Özü!

Zira; Kanun teklifinde ilgili bölüm şu şekilde:

"Alkollü içkilerin satış ve tüketimine yönelik ticari faaliyetler ancak mahalli mülki amirin izni ile icra edilebilir. İzinsiz faaliyet gösteren işletmeler kapatılır. Bu iznin verileceği ticari işletmeler ile ibadethaneler ve her türlü eğitim öğretim faaliyetinin icra edildiği tesisler arasında asgari yüz metre mesafe bulunması şarttır.

Turizm teşvik belgesine sahip ticari işletmeler bakımından birinci fıkra hükmüne göre ayrıca izin alınmasına gerek yoktur. Ancak birinci fıkranın son cümlesi hükmü turizm teşvik belgesine sahip ticari işletmeler bakımından da uygulanır."

Umarız bir kez daha gözden geçirilir!