content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

17 Tem

75 Milyon Halkımızın Tümünü İlgilendiren Belge: Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı(2014-18)

Temmuz ayında TBMM’de Onuncu Plan kabul edildi.
Planlama ile verimlilik ikiz kavramlardır.
İnsanlar ancak verimli davrandıklarında hızlı ve anlamlı bir gelişme sağlarlar.
Verimli olmak ise her şeyden önce planlı olmaya bağlıdır.
Her çeşit kaynağı doğru değerlendirmek, doğaya ve insana-çevreye saygılı olmak birincil görevimizdir.
Zamanı, mekânı, üretim kaynaklarını, insanların bilgi-birikim ve yeteneklerini en doğru biçimde değerlendirip yine insanlığın, doğanın ve diğer canlıların hizmetine sunmalıyız.

231 sayfalık 10.ncu Plan, Üç Temel Bölümden oluşmaktadır.
Birinci Bölümde; küresel eğilimler ile plan öncesi dönemde Türkiye’deki gelişmeler ele alınmıştır.
İkinci Bölümde planın temel amaçları, ilkeleri hedef ve politikaları yer almıştır.
Üçüncü Bölümde ise, öncelikli dönüşüm programları diye 25 adet program bulunmaktadır.
Plan bir bütün olarak Türkiye’nin 2018 yılına kadar temel hedef ve nelerin nasıl yapılacağını ayrıntılı düzeyde belirtmektedir.
Bu nedenle 75 milyon yurttaşımızın hepsini doğrudan ilgilendiriyor.

Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, gençlerden yaşlılara, bölgelerden tüm ülkeye, adaletten turizme, aileye, kadına, kültüre, spora, enerjiye, madenciliğe kadar her konuda nelerin nasıl yapılacağı genişçe belirtilmiştir.
Vatandaşlarımız internetten de TBMM sayfasına girerek 10.ncu Kalkınma Planını oradan okuyabilirler.
Kamu için emredici, özel kesim için yol gösterici olması gereken planlar bireyler için de bir kılavuz olabilir.
Önümüzdeki beş yılda ülkede nasıl öngörüler yapılmış diye insanlarımız işini-aşını-okulunu-çevresini, çoluk-çocuğunu yönlendirmede fikir alabilir. Tartışma yapabilir.

Sadece devletin, kurumların, sanayicinin değil esasında her bireyin içinde bir “kızıl elma”sı olmalıdır.
O da ne diyecekseniz, hemen yazayım:
Kızıl Elma: bir ütopyadır, hayaldir, hedeftir, rüyadır, ama gerçekleşmesi mümkündür.
Eski Türk Toplumlarının destanlarında, hikâyelerinde vardır. Siz hedefe yaklaştıkça o sizden uzaklaşır. Ama hep sizi dinamik ve çalışkan tutar.

Elma dünyanın en verimli en kutsal ağacıdır, meyvesidir.
Tüm gelişmelerin, buluşların arkasında ütopyalar, hayaller vardır.
Onuncu planı okuyup değerlendirirken içinizdeki kızıl elmayı-insanlık arzusunu belirleyin ve devamlı üretin.
Size önerim budur.

İnsanlıkta sağlık kavramından sonra en önemli kelime planlama ve üretkenliktir.
İnsan ancak üretim yaptığında mutlu olur.
En hızlı biçimde, en çok üretimi, en iyi kalitede ve uygun maliyetle, insancıl bir ortamda doğayı ve çevreyi koruyup geliştirerek üretirse bunun adı “verimlilik” olur.

Bunu yapabilmesi ise ancak planlama kavramını bilmesi ve günlük yaşama uygulaması ile olanaklıdır.
Planlama ve verimlilik kavramlarıyla tanışan ve hayatını bu çerçevede sorgulayan insan uzun dönemde mutlaka başarılı ve mutlu olacaktır.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank